Dora labirint

Dora labirint
Ocjena:

Kratki opis igre
Dora labirint

U labirintu se ne možete izgubiti. Naime, labirint uvijek ima izlaz, samo ga treba pronaći. Pomozite Dori da pronađe izlaz iz labirinta.