Liječenje

Djevojčicama je zabavno igrati se doktora. Igre doktora super su kategorija jer svi mi volimo pomagati drugima i kao liječnici držati se medicinskih pravila. Pomognite Barbi u ulozi liječnice, te u ulozi pacijenta.