pronađi razlike

Igre traženja razlike između dvije slike od vas zahtjevaju da pronađete određeni broj razlika na dvije na prvi pogled identične slike